Αλλαγές στους κανονισμούς

κανονισμοί σκακι

Από 1η Ιουλίου τίθενται σε ισχύ ορισμένοι καινούργιοι κανονισμοί, που αφορούν κυρίως το αγωνιστικό σκάκι. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους κανονισμούς που ισχύουν από 01/07 εδώ. Οι βασικότερες αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι οι εξής:

(α) Απαγορεύεται η κατοχή κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής επικοινωνίας, στον αγωνιστικό χώρο. Αν οι κανονισμοί της διοργάνωσης δεν προβλέπουν κάτι διαφορετικό, τότε ο σκακιστής που φέρει συσκευή στον αγωνιστικό χώρο μηδενίζεται. Επίσης ο διαιτητής μπορεί να απαιτήσει το σωματικό έλεγχο για κάποιον από τους σκακιστές και αυτός είναι υποχρεωμένος να τον δεχτεί, διαφορετικά κινδυνεύει με μηδενισμό.

Σχόλιο: Λογικός κανονισμός που προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα πολύ σοβαρό θέμα, αυτό της ηλεκτρονικής υποβοήθησης. Με απλά λόγια το ντόπινγκ του σκακιού!

(β) Αφαιρέθηκε ο κανονισμός της μηδενικής χρονικής ανοχής (zero tolerance) για το ξεκίνημα της παρτίδας. Σε κάθε διοργάνωση η προκήρυξη πρέπει να ορίζει το χρονικό διάστημα μετά το οποίο μηδενίζονται οι αργοπορημένοι σκακιστές.

Σχόλιο: Η μηδενική ανοχή για όλες τις διοργανώσεις είναι υπερβολικό μέτρο. Κάθε διοργάνωση ανάλογα με τη σοβαρότητά της πρέπει να θέτει το δικό της όριο.

(γ) Προστέθηκε κανονισμός για την προαγωγή πιονιού. Η προαγωγή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Δεν απαιτείται να μετακινηθεί το πιόνι στην τελευταία γραμμή αρκεί να αφαιρεθεί από τη σκακιέρα και στο τετράγωνο της προαγωγής να τοποθετηθεί το επιθυμητό κομμάτι και το αντίστροφο. Η προαγωγή ολοκληρώνεται όταν συμβούν και τα δύο παραπάνω δηλ. αφαιρεθεί το πιόνι και τοποθετηθεί το νέο κομμάτι. Αν προωθηθεί ένα πιόνι στην τελευταία γραμμή και πατηθεί το ρολόι χωρίς να αντικατασταθεί από κομμάτι, τότε η κίνηση θεωρείται αντικανονική και το πιόνι υποχρεωτικά προάγεται σε Βασίλισσα.

Σχόλιο: Επιτέλους!

(δ) Αν σημειωθεί αντικανονική κίνηση σε παρτίδα κλασικού χρόνου, τότε η επαναφέρουμε τη θέση μία κίνηση πριν την αντικανονική και προστίθενται 2 λεπτά στο χρόνο του αντιπάλου. Αν σημειωθεί και δεύτερη αντικανονική κίνηση από τον ίδιο παίκτη τότε αυτός μηδενίζεται.

Σχόλιο: Είμαι γενικά υπέρ των αυστηρών ποινών σε θέματα κανονισμών, ίσως βοηθήσει τους πιο άπειρους σκακιστές να είναι πιο προσεκτικοί.

(ε) Ενοποιούνται ως επί το πλείστον οι κανονισμοί μπλιτς και ράπιντ. Τα παρακάτω ισχύουν μόνο σε παρτίδες μειωμένου χρόνου μπλιτς και ράπιντ. Αν ο διαιτητής αντιληφθεί ότι έληξε ο χρόνος ενός παίκτης πρέπει να παρέμβει και η παρτίδα ολοκληρώνεται κατά τα γνωστά. Μια αντικανονική κίνηση ολοκληρώνεται όταν πατηθεί το ρολόι. Αν ο διαιτητής αντιληφθεί την αντικανονική κίνηση πριν παίξει ο αντίπαλος, τότε πρέπει να παρέμβει και να μηδενίσει τον παίκτη που την έπαιξε. Αν διαιτητής δεν παρέμβει τότε ο αντίπαλος μπορεί να ζητήσει από το διαιτητή να μηδενίσει τον παίκτη που έπαιξε την αντικανονική, εφόσον δεν έχει παίξει ο ίδιος κίνηση. Αν ο διαιτητής και ο αντίπαλος δεν παρέμβουν τότε η αντικανονική κίνηση στέκει και η παρτίδα συνεχίζεται κανονικά. Εφόσον παιχτεί κίνηση μετά από αντικανονική δεν υπάρχει τρόπος να διορθωθεί εκτός και αν το συμφωνήσουν οι παίκτες χωρίς την παρέμβαση διαιτητή.

Σχόλιο: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτονται εκεί στην επιτροπή κανονισμών. Η λύση είναι απλή, μηδενίζεται ο παίκτης που παίζει αντικανονική κίνηση, εφόσον την αντιληφθεί ο διαιτητής ή το ζητήσει ο αντίπαλος πριν παιχτεί η επόμενη κίνηση. Εφόσον παιχτεί η επόμενη κίνηση τότε οι παίκτες πρέπει να συμφωνήσουν, με τη βοήθεια του διαιτητή, ώστε να επανέλθει η θέση αμέσως πριν την αντικανονική. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό ή έχουν παιχτεί περισσότερες από μία αντικανονικές κινήσεις τότε μηδενίζονται οι δύο παίκτες και ο διαιτητής απολογείται γραπτώς προς την επιτροπή διαιτησίας. Για την πτώση σημαίας δηλ. τη λήξη του χρόνου, θα έπρεπε να είναι απολύτως υποχρεωμένοι οι διαιτητές να παρεμβαίνουν σε όλους τους τύπους παρτίδων.

(στ) Σε περίπτωση αιτήματος ισοπαλίας με τριπλή επανάληψη θέσης ή με τον κανονισμό των 50 κινήσεων, ο διαιτητής μπορεί να σταματήσει το ρολόι αν δεν το κάνει ο παίκτης.

Σχόλιο: Το ότι πριν από αυτήν την προσθήκη στους κανονισμούς ο διαιτητής μπορούσε να αγνοήσει το αίτημα επειδή ο παίκτης δεν είχε σταματήσει το ρολόι, καλύτερα να το αφήσω ασχολίαστο.

(ζ) Επιτρέπεται η κατάθεση ένστασης κατά απόφασης του διαιτητή, έστω και αν έχουν υπογραφτεί τα παρτιδόφυλλα με τα αποτελέσματα.

Σχόλιο: Λογικό αλλά καλού κακού να προσέχετε που υπογράφετε…

(η) Δίνετε η δυνατότητα στους διαιτητές να ανακηρύσσουν μια παρτίδα ισόπαλη σε περίπτωση 5απλής επανάληψης θέσης ή συμπλήρωσης 75 κινήσεων χωρίς φάγωμα και χωρίς προώθηση πιονιού.

Σχόλιο: Λογικό.

(θ) Σε περίπτωση που ισχύουν οι κανονισμοί του quickplay finish δηλ. σε παρτίδες κλασικού χρόνου ή ράπιντ (όχι μπλιτς) χωρίς πρόσθετο χρόνο ανά κίνηση, δίνεται η εξής δυνατότητα: Όταν ο χρόνος ενός παίκτη είναι λιγότερος από 2 λεπτά, τότε μπορεί να ζητήσει από το διαιτητή να ρυθμιστεί το ρολόι ώστε να δίνει πρόσθετο χρόνο 5 δευτερολέπτων ανά κίνηση και στους δύο αντιπάλους. Το αίτημα αυτό αποτελεί πρόταση ισοπαλίας. Αν ο αντίπαλος δεν δεχτεί την ισοπαλία και διαιτητής αποδεχτεί το αίτημα για πρόσθετο χρόνο, τότε η παρτίδα συνεχίζεται με τη νέα ρύθμιση και με προσθήκη 2 λεπτών στο χρόνο του αντιπάλου.

Σχόλιο: Απλά παράνοια!!! Απλή λύση: καταργήστε το quickplay finish.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.