Ματ σε 1 κίνηση με βαριά κομμάτια

μάθημα σκάκι

Σε όλα τα διαγράμματα παίζει ο Λευκός και κάνει ματ σε 1 κίνηση. Μπορείτε να βρείτε τη σωστή κίνηση; Οι λύσεις δίνονται στο τέλος.

elem4-001 (1)

elem4-002 (2)

elem4-003 (3)

elem4-004 (4)

elem4-005 (5)

elem4-006 (6)

elem4-007 (7)

elem4-008 (8)

elem4-009 (9)

elem4-010 (10)

elem4-011 (11)

elem4-012 (12)

Πατήστε το κουμπί για να δείτε τις λύσεις.

Λύσεις

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *