Ματ με Πύργο

μάθημα σκάκι

Σ’ αυτό το μάθημα θα δούμε πώς κάνουμε ματ έχοντας μόνο ένα Πύργο παραπάνω! Είναι βασικό να γνωρίζουμε ότι ο ένας Πύργος είναι το μικρότερο πλεονέκτημα σε υλικό, που χωρίς την παρουσία άλλως κομματιών και πιονιών, οδηγεί σε νίκη. ΔΕΝ κερδίζουμε με Βασιλιά και ελαφρό κομμάτι (Αξιωματικό ή Ίππο), εναντίον Βασιλιά.

elem3-001

Στο παραπάνω διάγραμμα τα δύο κομμάτια του Λευκού πρέπει να συνεργαστούν ώστε να κλείσουν το μαύρο Βασιλιά σε τελευταία γραμμή ή στήλη, όπου θα γίνει το ματ.

elem3-002

Με πράσινο βέλος σημειώνεται η κίνηση των δύο αντιπάλων. Με κόκκινο σημειώνεται το ορθογώνιο στο οποίο ο Πύργος του Λευκού κλείνει το μαύρο Βασιλιά. Στην παραπάνω θέση ο λευκός Πύργος απειλείται οπότε ο Λευκός θα τον υποστηρίξει με το Βασιλιά του. Ο Μαύρος προσπαθεί να κρατήσει το Βασιλιά του στο κέντρο.

elem3-003

Η πρώτη σκέψη του Λευκού είναι να μικρύνει το ορθογώνιο στο οποίο κλείνει το μαύρο Βασιλιά. Αυτό το πετυχαίνει με κίνηση του Πύργου, αλλά πρέπει πάντα να προσέχει να μην ξεφύγει ο αντίπαλος Βασιλιάς από το ορθογώνιο και βέβαια να μη χάσει τον Πύργο. Παρατηρείστε ότι ο Λευκός δεν απειλεί ποτέ το μαύρο Βασιλιά.

elem3-004

Ο Λευκός μίκρυνε το ορθογώνιο, όμως τώρα δεν έχει κίνηση με τον Πύργο του αφού αν τον κινήσει ένα τετράγωνο μπροστά, στο d5, τότε ο Πύργος χάνεται, ενώ αν τον κινήσει κατά ένα τετράγωνο δεξιά, στο e4, ο μαύρος Βασιλιάς ξεφεύγει από το ορθογώνιο. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να κινηθεί ο Βασιλιάς του Λευκού.

elem3-005

Ο Λευκός διαθέτει κίνηση με τον Πύργο του ώστε να μικρύνει το ορθογώνιο, άρα:

elem3-006

Πάλι πρέπει να κινηθεί ο λευκός Βασιλιάς

elem3-007

Ο Λευκός μπορεί να μικρύνει το ορθογώνιο οπότε:

elem3-008

Αφού δεν μπορεί να βελτιωθεί ο Πύργος κινείται ο Βασιλιάς.

elem3-009

Και πάλι δεν μπορεί να κινηθεί ο Πύργος!

elem3-010

Ο Λευκός μπορεί να μικρύνει το ορθογώνιο οπότε:

elem3-011

elem3-012

elem3-013

elem3-014

elem3-015

Ο μαύρος Βασιλιάς έφτασε σε γωνία! Προσοχή όταν συμβεί αυτό και επίσης ο μαύρος Βασιλιάς μπορεί να κινηθεί μόνο σε ένα τετράγωνο, όπως ακριβώς συμβαίνει στο παραπάνω διάγραμμα, τότε σταματάμε την προσπάθεια να μικρύνουμε το ορθογώνιο, ώστε να αποφύγουμε το πατ. Τώρα πρέπει να φέρουμε το Βασιλιά μας «απέναντι» από τον αντίπαλο Βασιλιά, δηλαδή στο τετράγωνο που σημειώνεται με κίτρινο.

elem3-016

elem3-017

Και ακολουθεί το ματ.

elem3-018

Και κάτι τελευταίο, αν έρθει η θέση του προτελευταίου διαγράμματος και είναι η σειρά του Μαύρου να παίξει (στο παράδειγμά μας ήταν η σειρά του Λευκού) τότε θα προκύψει η παρακάτω θέση:

elem3-019

Σ’ αυτή τη θέση παίζει ο Λευκός και πρέπει να παίξει μια κίνηση αναμονής με τον Πύργο του στην 6η γραμμή (ο Βασιλιάς ήδη βρίσκεται στο σωστό τετράγωνο) ώστε ο Μαύρος να παίξει στη γωνία!

elem3-020

Και τώρα ακολουθεί το γνωστό ματ.

elem3-021

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.