Τακτικά Μοτίβα: Ματ του Λεγκάλ

Ματ του Λεγκάλ

Μια συμβουλή που δίνουν όλοι οι μεγάλοι σκακιστές είναι να μελετάμε παρτίδες. Όλες σχεδόν οι παρτίδες, αν αναλυθούν σωστά, περιέχουν χρήσιμα διδάγματα.

Σ’ αυτό το άρθρο θα παρουσιάσουμε ένα τακτικό μοτίβο μέσα από μια σειρά σύντομων παρτίδων (μινιατούρες). Σκοπός είναι να αντιληφθεί ο αναγνώστης την αξία της γρήγορης ανάπτυξης των κομματιών, στο άνοιγμα της παρτίδας.

Παρακολουθήστε τις παρακάτω παρτίδες διαβάζοντας προσεκτικά τα σχόλια:

Στις παραπάνω παρτίδες η μια παράταξη αγνόησε έναν από τους σημαντικότερους κανόνες για το άνοιγμα μιας σκακιστικής παρτίδας. Η ανάπτυξη των κομματιών και ιδιαίτερα των ελαφρών (Αξιωματικός και Ίππος) αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.