Τακτικά Μοτίβα: Διπλή απειλή

μαθήματα σκάκι διπλή απειλή

Στο σημερινό μάθημα θα ασχοληθούμε με το βασικότερο τακτικό χτύπημα στο σκάκι, τη διπλή απειλή.

Λέμε ότι μια κίνηση αποτελεί διπλή απειλή, όταν ένα κομμάτι της παράταξης που μόλις έπαιξε απειλεί δύο κομμάτια (ή πιόνια) του αντιπάλου.

Για παράδειγμα στο επόμενο διάγραμμα είναι η σειρά του Λευκού να παίξει και μπορεί με μια κίνηση να πραγματοποιήσει διπλή απειλή!

Στο επόμενο παράδειγμα η διπλή απειλή γίνεται με Ίππο.

Ακολουθούν οκτώ ασκήσεις διπλής απειλής. Οι λύσεις δίνονται στο τέλος.

Άσκηση 1

Άσκηση 2

Άσκηση 3

Άσκηση 4

Άσκηση 5

Άσκηση 6

Άσκηση 7

Άσκηση 8

Πατήστε το κουμπί για να δείτε τις λύσεις.

Λύσεις

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *