Ματ με Πύργο

Σ’ αυτό το μάθημα θα δούμε πώς κάνουμε ματ έχοντας μόνο ένα Πύργο παραπάνω! Είναι βασικό να γνωρίζουμε ότι ο ένας Πύργος είναι το μικρότερο πλεονέκτημα σε υλικό, που χωρίς την παρουσία άλλως κομματιών και πιονιών, οδηγεί σε νίκη. ΔΕΝ κερδίζουμε με Βασιλιά και ελαφρό κομμάτι (Αξιωματικό ή Ίππο), εναντίον Βασιλιά. Στο παραπάνω διάγραμμα τα δύο κομμάτια του Λευκού πρέπει… Περισσοτερα…