Σκάκι και χορηγίες

Μια πονεμένη ιστορία για όσους ασχολούμαστε με τα διοικητικά αθλητικών σωματείων είναι η εξεύρεση χορηγιών. Οι προσπάθειες όλων των σωματείων, των τοπικών ενώσεων και της ομοσπονδίας στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις, κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιωτικό τομέα. Το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο σε όλες τις περιπτώσεις, είτε πλήρης αποτυχία είτε σε ελάχιστες περιπτώσεις κάποια περιστασιακή χορηγία που στηρίζεται σε προσωπική σχέση… Περισσοτερα…