Οι κινήσεις των κομματιών – Σκοπός της παρτίδας, το Ματ, το Πατ

Παρατήρηση: Μόνο σε αυτό το μάθημα όταν λέμε κομμάτι εννοούμε κομμάτι ή πιόνι και όταν λέμε κομμάτια εννοούμε κομμάτια ή πιόνια. Κομμάτια: Στα κομμάτια περιλαμβάνονται ο Βασιλιάς, η Βασίλισσα, ο Πύργος, ο Ίππος και ο Αξιωματικός. Στο διάγραμμα φαίνεται η αρχική τοποθέτηση των κομματιών. Ο Πύργος: Ο Πύργος κινείται οριζόντια και κάθετα. Στο παραπάνω διάγραμμα είναι σημειωμένα με κόκκινο χρώμα… Περισσοτερα…