Βιογραφικό Γιάννη Κατσίρη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΙΡΗ

1.      ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα και επώνυμο: Ιωάννης Κατσίρης

Όνομα πατέρα: Κυριάκος

Όνομα μητέρας: Ελένη

Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 19-02-1978, Αθήνα.

2.     ΣΠΟΥΔΕΣ

2001-2003:    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων”. Βαθμός 8.83.

1995-2000:    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Βαθμός διπλώματος: 7.75. Σειρά εισαγωγής 7ος από 150.

1992-1995:    4ο Γενικό Λύκειο Κορυδαλλού, Βαθμός απολυτηρίου: 19.3.

3.     ΠΤΥΧΙΑ

Μελετητικό πτυχίο Α΄ τάξης στις κατηγορίες 13 Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων) και 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες. (Το πτυχίο έχει διατεθεί στην εταιρεία «Υδροδομική Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε»)

4.     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Κάτοχος Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών στην κατηγορία: «Υπηρεσίες Αθλητικής Εκπαίδευσης»

·         1996-……   Προπονητής Σκακιού στα κλιμάκια όλων των επιπέδων του ΕΕΣ Κορυδαλλού.

·         2008-2011  Δάσκαλος Σκακιού στον Όμιλο Γυμνασίου της Σχολής Μωραΐτη στο Π. Ψυχικό.

·         2009-……   Προπονητής Σκακιού του Αθλητικού Συλλόγου Πέρα στο Παλαιό Φάληρο.

·         2010        Έκδοση του σκακιστικού διδακτικού βιβλίου με τίτλο «Τα Πρώτα Βήματα στο Σκάκι», Κώστας Τσιάμης και Γιάννης Κατσίρης.

·         2003-……  Απασχόληση στην τεχνική εταιρεία μελετών «Υδροδομική Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε». Συμμετοχή στην εκπόνηση υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών.

Οριστική Τεχνική Μελέτη Αντλιοστασίων άρδευσης και Τριτευόντων Δικτύων ΙΙ Αρδευτικού Δικτύου Ν. Σερρών. (Για λογαριασμό του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Προμελέτη Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων Δήμων Ανατ. Αττικής (Για λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π.)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Αξιοποίησης του Φράγματος Βράχου Ν. Καστοριάς.» (Για λογαριασμό του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Μελέτη φράγματος Αχυρών, Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Αναμόρφωση και την επικαιροποίηση της μελέτης του έργου «Αρδευτικό δίκτυο ανατολικής Βίστριζας του Ν. Φθιώτιδας»

Υδραυλικοί υπολογισμοί αρδευτικών δικτύων Πλατύ, Ν. Ρεθύμνης Κρήτη.

·         2000-2004   Συμμετοχή ως Ερευνητής Μηχανικός στα ερευνητικά προγράμματα με τίτλο:

1.   “Βέλτιστος υδραυλικός σχεδιασμός δεξαμενών της Ε.ΥΔ.Α.Π. με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων-Εφαρμογή στις Δεξαμενές Κατσιποδίου, Κυψέλης και Κιούρκων”, Ε.ΥΔ.Α.Π., 1999-2000. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Στάμου, Αν. Καθ. Ε.Μ.Π.

2.   “Βέλτιστος υδραυλικός σχεδιασμός δεξαμενών της Ε.ΥΔ.Α.Π. με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων-Εφαρμογή στη Δεξαμενή Νέας Τερψιθέας”, Ε.ΥΔ.Α.Π., 2000-2001. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Στάμου, Αν. Καθ. Ε.Μ.Π.

3.   “Βέλτιστος υδραυλικός σχεδιασμός δεξαμενών της Ε.ΥΔ.Α.Π. με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων-Εφαρμογή στη Δεξαμενή Αγίου Στεφάνου”, ΕΥΔΑΠ, 2001. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Στάμου, Αν. Καθ. Ε.Μ.Π.

4.   “Έρευνα σε ομοίωμα του έργου συμβολής της εκτροπής Ιλισού-Κυκλοβόρου- Προφ. Δανιήλ στον Κηφισό” Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2001. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Χριστοδούλου, Καθ. Ε.Μ.Π.

5.   “Ορθολογική Διαχείριση και Προστασία Λίμνης Πλαστήρα” Δήμος Καρδίτσας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, ΤΕΔΚ Ν. Καρδίτσας, 2001-2002. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Χατζημπίρος, Επ. Καθ. Ε.Μ.Π.

6.   “Μελέτη σε μαθηματικό προσομοίωμα ανανεώσεως υδάτων στη λιμενολεκάνη αλιευτικού καταφυγίου στο Λατσί”. Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων. Επιστ. Υπεύθυνος: Καθ. K. Μουτζούρης, 2002.

7.   “Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου λογισμικού υδρο-πληροφορικής για τις αλληλεπιδράσεις ροής και ρύπανσης παράκτιας ζώνης και υγροτόπων”, ΓΓΕΤ, 2002-2004. Επιστημονικός υπεύθυνος Α. Στάμου, Αν. Καθ. Ε.Μ.Π.

8.   “Αξιοποίηση και εκμετάλλευση λογισμικού διαχείρισης επιφανειακών υδατικών πόρων”, ΓΓΕΤ, 02 ΠΡΑΞΕ 99, 2003-2005. Επιστημονικός υπεύθυνος Α. Στάμου Αν. Καθ. Ε.Μ.Π.

9.   “Προσδιορισμός και Βελτίωση των Συνθηκών Εσωτερικού Περιβάλλοντος (ασφάλειας, ποιότητας αέρα και άνεσης) των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ΟΑ 2004 με τη χρήση Μαθηματικών Μοντέλων”, Υπουργείο Πολιτισμού – ΓΓΟΑ, 2004. Επιστημονικός υπεύθυνος Α. Στάμου Αν. Καθ. Ε.Μ.Π.

10. “Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τη διαχείριση καταστροφών με γνώμονα την πολιτιστική κληρονομιά – DISMA”, INTERREG IIIC/SUD/NOE, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 2005-2007.

5.     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.   Διπλωματική Εργασία: “Υδραυλικός σχεδιασμός δεξαμενών με τη  χρήση μαθηματικών μοντέλων μη δομημένου πλέγματος”, Ε.Μ.Π. Σεπτέμβριος 2000. Βαθμός 10,0.

2.   Stamou A. I., Katsiris, I., Georgiadis S., Kanellopoulou S. and Tzoumerkas Ph.: “Evaluating the Effect of Geometrical Modifications on the Hydraulic Efficiency of Water Tanks using Flow Through Curves and Mathematical Models”, 29th IAHR Congress, September, 2001, Beijing, China.

3.   Stamou A. I., Katsiris, I., Georgiadis S., Kanellopoulou S. and Tzoumerkas Ph.: “Design of Water Process Tanks of EYDAP S.A. using Mathematical Model”, Proceedings of the 7th Int. Conf. on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, September 2001.

4.   Ανδρεαδάκης Α.,  Κατσίρη Α., Στάμου Α., Βαλασσόπουλος Α., Γαβαλάκη Ε., Καπετανάκη Μ., Κατσίρης Ι. και  Νουτσόπουλος Κ. (2002).  “Μελέτη ποιότητας νερού, Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα“, Τεύχος 3, 133 σελίδες, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.

5.   Stamou, Α. Ι., Katsiris, I. And Theodoridis, G. (2002). “Numerical modeling of flow in chlorination tanks and coastal areas using CFX”, European CFX Conference, Strassburg, 2002.

6.   Στάμου Α., Παπαδημητράκης Ι., Κατσίρης Ι. και Καπετανάκη Μ. (2003).  “Μεθοδολογία αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης σε υδάτινα σώματα με μαθηματικά μοντέλα”, Πρακτικά 9ου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Θεσσαλονίκη 2003.

7.   Katsiris I., Stamou A. and Christodoulou G., (2003): “Thermal comfort evaluation in office spaces using a CFD model”, Proceedings 8th Conference of Environmental Science and Technology, Lemnos, Greece, September 2003.

8.   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: “Προσδιορισμός συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος χώρων γραφείων με τη χρήση τρισδιάστατου μαθηματικού μοντέλου”, Ε.Μ.Π. Ιούνιος 2003.

9.   Stamou A.I., Katsiris I.K., Moutzouris C.I., Tsoukala V.K., “Improvement of marina design technology using hydrodynamic models” (2004), Global Nest: the Int. J. Vol 6, No 1, pp 63-72, 2004.

10. Στάμου, Α. και  Κατσίρης, Ι.  (2005). “Μαθηματικό μοντέλο διόδευσης πλημμύρας κατά τη θραύση φράγματος“, Πρακτικά του 5ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΔΥΠ, Ξάνθη 2005.

11. Stamou A., Katsiris I., (2006): “Verification of a CFD-Model for indoor airflow and heat transfer”, Journal of Building and Environment 41 (2006) 1171–1181.

12. A. I. Stamou, I. Katsiris, A. Schaelin (2007): “Εvaluation of thermal comfort in indoor stadia of the Olympic games “Athens 2004” with CFD models. The case of Nikea indoor stadium”. Journal of Architectural Engineering, Volume 13, Issue 3, pp. 130-135 (September 2007).

13. Ιωάννης Κατσίρης, Γεώργιος Καραντούνιας (2007): “Ανάπτυξη και Εφαρμογή Υδροδυναμικού Μοντέλου για την Περιβαλλοντική Διαχείριση της Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου Νομού Ηλείας”. Πρακτικά του 7ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΔΥΠ, Χανιά 2007.

14. Anastasios I. Stamou, Ioannis Katsiris and Alois Schaelin (2007): “Evaluation of thermal comfort in Galatsi arena of the Olympics “Athens 2004” using a CFD model”. Applied Thermal Engineering, Volume 28, Issue 10, July 2008, Pages 1206-1215.

6.     ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σχεδίαση και Διαχείριση των ιστοσελίδων:

o   http://www.essnachess.gr Επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής (2005-2006)

o   http://www.eesk.gr Ιστοσελίδα του Εκπολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Κορυδαλλού

o   http://www.korydalloschess.gr Το μπλογκ του Εκπολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Κορυδαλλού

o   https://www.chess24.gr Σκακιστικά μαθήματα, ειδήσεις και απόψεις.

Κατάστρωση πρωτότυπων προγραμμάτων Η/Υ σε παραθυρικό περιβάλλον (Visual Fortran), για τα εξής θέματα:

1.    Διασπορά συντηρητικού και μη ρύπου σε μονοδιάστατο αποδέκτη.

2.    Τυρβώδης διάχυση συντηρητικού και μη ρύπου σε διδιάστατο αποδέκτη.

3.    Μη μόνιμη ροή σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς (υδραυλικό πλήγμα, διόδευση πλημμύρας)

4.    Τρισδιάστατη ανεμογενής παράκτια κυκλοφορία.

5.    Κυματογενής παράκτια κυκλοφορία.

6.    Ευτροφισμός σε παράκτια περιοχή.

7.    Ευτροφισμός σε λίμνη με εποχιακή στρωμάτωση.

7.     ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

o   Άριστη γνώση των λειτουργικών συστημάτων Windows 95, 98, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8.

o   Άριστη γνώση του πακέτου MS Office (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage).

o   Άριστη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Visual Fortran (Intel Visual Fortran 9.0, που εμπεριέχει όλες τις προγενέστερες εκδόσεις της γλώσσας από τη Fortran 77 μέχρι την Compaq Visual Fortran 6.6).

o   Άριστη γνώση του Η/Υ σε επίπεδο Hardware, συναρμολόγησης και επισκευής ολοκληρωμένων συστημάτων.

o   Άριστη γνώση σχετικά με τοπικά δίκτυα υπολογιστών, εγκατάσταση και συντήρησή τους.

o   Άριστη γνώση Internet και προστασίας υπολογιστών από ιούς, trojans και ad-ware προγράμματα.

o   Καλή γνώση AutoCad.

o   Μέτρια γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Visual C++.NET 2003.

o   Μέτρια γνώση των λειτουργικών συστημάτων Unix, Linux.

8.     ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά: Πολύ καλά

9.     ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

o   Γενικός Γραμματέας του σκακιστικού σωματείου Α΄ Εθνικής κατηγορίας «Εκπολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Κορυδαλλού».

o   Πρωταθλητής Ελλάδας 1998 με την ομάδα του Ε.Ε.Σ. Κορυδαλλού.

o   Δευτεραθλητής Πειραιά στο 40ο Πρωτάθλημα Πειραιά 2004.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.